Den Archiv

An eisem Archiv kann dër eis kabarettistisch Optrëtter a Bild an Toun Revue passéire lossen.

Durch Klicken op dëst Symbol kommt dër op “youtube”, wou dër eech ee Filmchen aus dem entsprechende Joor kannt aakucken.

Dëst Symbol féiërt op eng Fotosgalerie zum entsprechende Joor!

MAKING Of:

D ‘ Photoën op dëse Säiten goufen an deenen ischte Jooren vam Patrick Dichter geschoss. Ab 2006 stung de Claude Sibenaler hannert dër Kamera.

D’Filmausschnëtter op youtube aus deenen ischte Jooren goufen vam Jos Meyers gedréint a geschnidden. Ab 2006 han de Claude Sibenaler, de Perry Poos an de Claude Weber d ‘ Akteuren an Szen gesatt.

De Layout fir déi nei Internetsäit stammt vam Christian Boudot. De Patrick Dichter hat d’Säiten mat deene néidigen Inhalter gespeist an hält së o lo à jour. Luust also mool gelegentlich ran, fir ze gesin waat viir an hannert de Kulissen bei dë Sténkdéiren passéiërt!

Mër wënschen eech da lo vill Spaass wann dër dëm Kabaret Sténkdéiër seng Geschicht Revue passéire losst an hoffen eech dann o rëm dëst Joor bei äis am Publikum kannen ze begréissen!

 


2022: «De Leschte mécht d’Luucht aus»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 1 Optrëtt am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. – Tournée uechter d’Land

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Claude Faber, Luc Schumacher

Regie: Joe Heintzen

Musik: Camille Nanquette

Texter: Roland Meyer

2021 «NEGATIV»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 2 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 3 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. – Tournée uechter d’Land – 

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Claude Faber, Luc Schumacher, Roland Meyer

Musik : Camille Nanquette

2019 «Versprach a … verschwat»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. – Tournée uechter d’Land – 

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Claude Faber, Luc Schumacher, Alain Adams, Roland Meyer.

2018 «Tabula Rasa»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. – 

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Patrick Kayser, Luc Schumacher, Mich Wagener, Alain Adams, Roland Meyer.

2017 «Stau!»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. – 

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Nico Dabé, Gilles Wunsch, Alain Adams, Roland Meyer.

2016 «Schmeier»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Nico Dabé, Gilles Wunsch, Alain Adams, Roland Meyer.

2015 «Kouhändel»

4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 11 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Alain Adams, Roland Meyer.

2014 «Drôle de guerre»

3 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Conny Braquet, Géraldine Posing, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Alain Adams, Roland Meyer.

2013 «Héichwaasser»

18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Conny Braquet, Géraldine Posing, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Alain Adams, Roland Meyer.

2012 «Eng hallef Millioun Expären»

18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2011 «Schwaarze Péiter»

18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2010 «Et geet biergop»

18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2009 «Vir bäi an hanne widder»

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2008 «Kreesverkéier»

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Michèle Turpel, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2007 «Dien Éischten ass vir»

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Michèle Turpel, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2007 «Gutt geroden – De Best of …»

5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2006 »Net mäi Béier«

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2005 «XXXL – Eng Nummer ze grouss»

15 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2004 «Schéi gebiischt»

15 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch an 3 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2003 «Totalen Ausverkaf»

23 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2002 «Äppel a Biren»

21 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2001 «Hu mir dat néideg?»

19 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2000 «Flexibel»

13 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

1999 «Mythos Fräizäit»

10 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch an Tournée uechter d’Land

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

1998 bis 1999 :

Jacques Brel-Owend am Nationale Literaturzentrum zu Miersch, am Villon zu Lëtzebuerg an zu Bartréng.

Grupp : Claude Haubrich, Frank Schmit, Remy Kraus, Roland Meyer.

1998 « Vernetzt »

8 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Remy Kraus, Roland Meyer.

1997 « Perpetuum mobile »

7 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch.

Grupp : Josée Hoss, Michèle Turpel, Jacquie Weber, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Remy Kraus, Roland Meyer.

1990 « Surveillé par… »

Optrëtter e.a. zu Miersch, Lëtzebuerg, Béiwen, Bëttel.

Grupp : Anne Scheidweiler, Remy Kraus, Roland Meyer.

1989 « Mir stänkeren zeréck »

Optrëtter e.a zu Miersch, Lëtzebuerg, Béiwen, Steën.

Grupp : Alain Adams, Remy Kraus, Pir Lorang, Roland Meyer.

Ufank : Hierscht 1988

am Kader vum Mouvement Ecologique’s Fest zu Useldéng.

Grupp : Alain Adams, Remy Kraus, Roland Meyer.