Posted on

Äddi Miersch

Merciiii Miersch! Merci Kulturhaus! Et war fantastësch! Super Equipe, super Publikum, super Ambiance … fir d’nächst Saison si mir nees um Dill.

A lo heescht ët d`Valise paaken fir bei dë Nëssert op Biergem! Hei eis Daten, wou dër äis do fand:

Kulturzenter « beim Nëssert » zu Biergem/Monnerech:

21. an 22. Januar 2022
Reservatioun:
www.luxembourgticket.lu (Tel: 47 08 95 1)