Posted on

Photoën fir d’Saison 2022 /2023

Mam Claude Sibenaler an de Sténkdéieren hu mir den 23. März am Mierscher Kulturhaus eis Fotoe fir déi nächst Saison gemaach. An eisem Archiv fand dër dann o lo och ee Photosblock a flott Videoën zur Saison 2021, realiséiërt vum Sibi.

Hei komm dër direkt an déi entsprechend Galerie! Vill Spaass beim Raluussen!