Posted on

Stued, mir musse leider cancellen

Wéinst engem positiven Coronafall an dër Equipe musse mër eise Programm leider a “STUED” cancellen. Mir hoffen Eech zu engem anneren Zäitpunkt ënner eise Gäscht kënnen ze begréissen.

An dër Fotosgalerie hei niewendrun dann ee klengen “Trösterli” a Form vu Fotoën, déi dë Charles Reiser gelegentlich vun eisem leschten Optrëtt zu Maerzeg gemaach huet!