2007 «Gutt geroden – De Best of …»

5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.