2007 «Dien Éischten ass vir»

16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus.

Grupp : Géraldine Posing, Michèle Turpel, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.