Ufank : Hierscht 1988, am Kader vum Mouvement Ecologique’s Fest zu Useldéng. - Grupp : Alain Adams, Remy Kraus, Roland Meyer.

Programmer : 1989 « Mir stänkeren zeréck », Optrëtter e.a zu Miersch, Lëtzebuerg, Béiwen, Steën. - Grupp : Alain Adams, Remy Kraus, Pir Lorang, Roland Meyer.

1990 « Surveillé par… », Optrëtter e.a. zu Miersch, Lëtzebuerg, Béiwen, Bëttel. - Grupp : Anne Scheidweiler, Remy Kraus, Roland Meyer.

1997 « Pepetuum mobile » 7 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Josée Hoss, Michèle Turpel, Jacquie Weber, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Remy Kraus, Roland Meyer.

1998 « Vernetzt » 8 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Remy Kraus, Roland Meyer.

1998 an 1999 : Jacques Brel-Owend am Nationale Literaturzentrum zu Miersch, am Villon zu Lëtzebuerg an zu Bartréng. - Grupp : Claude Haubrich, Frank Schmit, Remy Kraus, Roland Meyer.

1999 «Mythos Fräizäit» 10 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Tournée uechter d'Land - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2000 «Flexibel» 13 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2001 «Hu mir dat néideg?» 19 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2002 «Äppel a Biren» 21 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2003 «Totalen Ausverkaf» 23 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch. - Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2004 «Schéi gebiischt» 15 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch an 3 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2005 «XXXL - Eng Nummer ze grouss» 15 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2006 «Net mäi Béier» 16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Michèle Turpel, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2007 «Gutt geroden - De Best of ...» 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Michèle Turpel, Irène Zeimes, Pir Alzin, Raymond Bertemes, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2007 «Dien Éischten ass vir» 16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Géraldine Posing, Michèle Turpel, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2008 «Kreesverkéier» 16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Géraldine Posing, Michèle Turpel, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2009 «Vir bäi an hanne widder» 16 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2010 «Et geet biergop» 18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2011 «Schwaarze Péiter» 18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Géraldine Posing, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2012 «Eng hallef Millioun Expären» 18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

2013 «Héichwaasser» 18 Optrëtter am Nationale Literaturzenter zu Miersch a 5 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Géraldine Posing, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Tom Kraemer, Alain Adams, Roland Meyer.

2014 «Drôle de guerre» 3 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Géraldine Posing, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Alain Adams, Roland Meyer.

2015 «Kouhändel» 4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 11 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Raymond Bertemes, Nico Dabé, Alain Adams, Roland Meyer.

2016 «Schmeier» 4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Nico Dabé, Gilles Wunsch, Alain Adams, Roland Meyer.

2017 «Stau!» 4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Nico Dabé, Gilles Wunsch, Alain Adams, Roland Meyer.

2018 «Tabula Rasa» 4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem an 10 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Patrick Kayser, Luc Schumacher, Mich Wagener, Alain Adams, Roland Meyer.

2019 «Versprach a ... verschwat» 4 Optrëtter am Cube 521 zu Maarnech, 3 Optrëtter am Kulturzenter beim Nëssert zu Biergem a 4 Optrëtter am Mierscher Kulturhaus. - Tournée uechter d'Land - Grupp : Conny Braquet, Irène Zeimes, Claude Faber, Luc Schumacher, Alain Adams, Roland Meyer.

Bicher : «Modern Welt» - aus de Programme vum Kabaret Sténkdéier vun 1988 bis 2000 - Auteuren : Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

«Gutt ze wëssen» - aus de Programme vum Kabaret Sténkdéier vun 2001 bis 2005 - Auteuren : Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.

«Méi ass et net» - aus de Programme vum Kabaret Sténkdéier vun 2006 bis 2010 - Auteuren : Tom Kraemer, Remy Kraus, Roland Meyer.